Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

Naše služby

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné a inžinierske služby najmä v týchto oblastiach:

 • Podzemné stavby (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia).
 • Geotechnika (pilóty, mikropilóty, prúdová injektáž, podzemné steny, oporné a zárubné múry, kotevné konštrukcie, špeciálne geotechnické konštrukcie, ako sú sanácie zosuvov, skalných svahov, násypy, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.).
 • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
 • Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, SSÚD, priemyselné haly; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární).
 • Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).Pre tieto oblasti poskytujeme, spracovávame a realizujeme:

 • koncepcie technického riešenia,
 • všetky stupne projektovej dokumentácie,
 • prevádzkovú dokumentáciu,
 • poradenstvo, konzultačnú, posudkovú a expertíznu činnosť,
 • geotechnický dozor,
 • stavebný dozor,
 • riadenie stavieb a inžiniersku činnosť,
 • geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie,
 • vypracovanie noriem, predpisov a smerníc,
 • kurzy a školenia.

O spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., rieši, projektuje, dozoruje a zaisťuje realizáciu stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.

 • NOVINKY

  BIFC2018
  Aj tento rok sme sa zúčastnili futsalového turnaju Building Industry Football Challenge 2018.

  viac

 • UDALOSTI

  Stavba roka 2017
  Dňa 11.4.2018 sa konal už 23.ročník prestížnej celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2017. Ocenia boli udelené aj stavbám na ktorých sa podielala naša spoločnosť.

  viac