Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

27.6.2011
Slavnostné poklepkávanie základného kameňa a začatie prác na ČOV Hubová.
Dňa 27.6.2011 sa uskutočnilo slavnostné poklepkávanie základného kameňa pre projekt ČOV Hubová a týmto aktom sa začali oficiálne práce na tomto projekte.
Projekt rieši odkanalizovane obcí Hubová, Ľubochňa a Stankovany. Realizáciou projektu sa vybuduje 23437 m stokovej kanalizácie, z toho 20 352 m gravitačnej a 3084 m tlakovej, 12 čerpacích staníc, z toho šesť kusov ČS na hlavných kmeňových zberačoch a šesť kusov malých ČS na stokovej sieti v v obciach. Súčasne sa vybuduje 843 kanalizačných prípojok, respektíve odbočení s max 7m potrubia ukončených revíznou šachtou po hranicu súkromného pozemku. Z toho 66 kusov v Stankovanoch. Súčasťou projektu je vybudovanie novej mechanicko-biologickej ČOV v Stankovanoch s kalovým hospodárstvom s kapacitou 4103 ekvivalentných obyvateľov. Priemerný denný prítok 553, 9 m.

Galéria:Späť