Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

3.11.2015
Slávnostné otvorenie nemocnice sv. Michala v Bratislave
Dňa 3.11.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nemocnice sv. Michala v Bratislave. Investícia predstavovala 50 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa predsedu vlády napriek tomu, že nemocnica spadá pod rezort vnútra, len 10 % kapacity bude slúžiť bezpečnostným zložkám, zostávajúcich 90 % bude pre verejnosť. Nemocnica sv. Michala je akciovou spoločnosťou so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti ministerstva vnútra. Zamestnanec našej spoločnosti vykonával pri stavbe tejto nemocnice stavebno - technický dozor. Stavba je významná aj z hľadiska spoločenského významu, nakoľko za posledné obdobie sa aj podarilo dostavať nemocnicu v Bratislave. Zaujímavé je aj umiestnenie stavby a to v centre mesta, s čím boli spojené aj pochopiteľné problémy pri samotnej výstavbe. Zrealizovala sa na mieste starej detskej nemocnice. Rozpočet stavby v celkovej výške zhruba 28 539 000.- Euro sa podarilo neprekročiť. Z ekonomického hľadiska bola stavba členená na 3 hlavné stavebné objekty – novostavba nemocnice, stavebné úpravy energobloku, stavebné úpravy pozemných garáží, inžinierske objekty, prevádzkové súbory a VRN. Z technického hľadiska má budova 2 podzemné podlažia a 7 nadzemných.Späť