Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

Slávnostne otvorenie stavby "Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves"
Dňa 09.02.2016 sa konalo slávnostne otvorenie stavby "Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves", za účasti ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD., ako aj ďalších vážených hostí z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovského samosprávneho kraja a mesta Spišská Nová Ves. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., poskytovala zodpovedne služby stavebného dozoru na tejto stavbe v období od zahájenia 04/2014 až do ukončenia prác 12/2015. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., bude poskytovať služby stavebného dozoru aj počas skúšobnej prevádzky ČOV Spišská Nová Ves v roku 2016.Späť