Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

10.2.2016
Slávnostne otvorenie stavby "Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok"
Dňa 10.02.2016 sa konalo slávnostne otvorenie stavby "Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok", za účasti ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD., ako aj ďalších vážených hostí z Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovského samosprávneho kraja a mesta Kežmarok. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., poskytovala zodpovedne služby stavebného dozoru na tejto stavbe v období od zahájenia 05/2014 až do ukončenia prác 11/2015. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., bude poskytovať služby stavebného dozoru aj počas skúšobnej prevádzky ČOV Kežmarok v roku 2016.Späť