Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

6.4.2017
Podpis zmluvy na výstavbu diaľničného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh.
Prešovčanom konečne padol kameň zo srdca, keď 06.04.2017 minister dopravy Arpád Érsek na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. podpísal zmluvu na výstavbu diaľničného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh. Po opakovaných prehodnocovaniach ceny, ktorá je 356,35 mil. eur sa výstavba tejto, bez pochýb veľmi dôležitej časti infraštruktúry na východe Slovenska môže začať. Dátumom na začatie prác je 1. jún 2017. Výstavbu bude realizovať združenie firiem pod vedením Eurovie SK, a.s. Rozhodnutie uzavrieť zmluvu výrazne podporilo aj podpísanie Memoranda o spolupráci pri presadzovaní optimalizačných opatrení medzi účastníkmi výstavby, ktorými sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, verejný obstarávateľ Národná diaľničná spoločnosť,a.s., združenie zhotoviteľských spoločností Eurovia SK,a.s., Eurovia CS, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav a.s. a Metrostav Slovakia a.s. a združenie spoločností pod vedením spoločnosti AE DOZORING,s.r.o., ktoré bude vykonávať stavebný dozor počas výstavby. V predmetnom memorande sa všetci zainteresovaní zaviazali, že budú vynakladať maximálne úsilie pri optimalizácii technických riešení a technologických postupov realizácie s cieľom znížiť náklady stavby a celkovej ceny diela, a to samozrejme pri dodržaní všetkých kvalitatívnych požiadaviek. Tento takmer osemkilometrový úsek diaľnice D1 svojou skladbou a technickými riešeniami poskytuje priestor pre širokú paletu stavebných objektov od pozemných stavieb a 6 km protihlukových stien, cez preložky rôznych druhov vedení, vrátane úpravy potoka Vydumanec, až po 18 mostov a samozrejme aj tunel Prešov s dĺžkou vyše 2,2 km. Predpokladaná lehota výstavby je 48 mesiacov.

Galéria:Späť