Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

Naše služby

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. poskytuje projekčné a inžinierske služby najmä v týchto oblastiach:

 • Podzemné stavby (hĺbené a razené cestné a železničné tunely, sanácie a rekonštrukcie tunelov, únikové, kanalizačné a vodovodné štôlne, podzemné garáže a ostatné špeciálne podzemné stavby, vrátane ich technologického vybavenia).
 • Geotechnika (pilóty, mikropilóty, prúdová injektáž, podzemné steny, oporné a zárubné múry, kotevné konštrukcie, špeciálne geotechnické konštrukcie, ako sú sanácie zosuvov, skalných svahov, násypy, podchytávanie základov, protipovodňové opatrenia, zlepšovanie zemín a pod.).
 • Dopravné stavby (cesty a diaľnice, železnice, mosty, priepusty a iné).
 • Pozemné stavby (administratívne a obytné budovy, hotely, SSÚD, priemyselné haly; zameriavanie a skresľovanie skutkového stavu administratívnych budov, historických objektov a kaštieľov, elektrární).
 • Vodohospodárske stavby (vodovody, kanalizácie, vodojemy, nádrže čistej a odpadovej vody, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, atď.).Pre tieto oblasti poskytujeme, spracovávame a realizujeme:

 • koncepcie technického riešenia,
 • všetky stupne projektovej dokumentácie,
 • prevádzkovú dokumentáciu,
 • poradenstvo, konzultačnú, posudkovú a expertíznu činnosť,
 • geotechnický dozor,
 • stavebný dozor,
 • riadenie stavieb a inžiniersku činnosť,
 • geotechnický monitoring a jeho vyhodnocovanie,
 • vypracovanie noriem, predpisov a smerníc,
 • kurzy a školenia.

O spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., rieši, projektuje, dozoruje a zaisťuje realizáciu stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.

 • NOVINKY

  Vianočný večierok 2017
  Dňa 14.12.2017 sa v uskutočnil vianočný večierok našej spoločnosti. Tento raz sme sa zišli v resorte Salamander v Hodruší - Hámroch.

  viac

 • UDALOSTI

  Poklepkávanie základného kameňa diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh
  Dňa 30.5.2017 sa uskutočnilo slávnostné poklepkávanie základného kameňa diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh

  viac