Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
HISTORY


História spoločnosti

19.03.2003 Company establishment. Signing the Partnership Agreement
19.06.2003 Company registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro; component No. 29057/B
01.07.2003 Company first employees are Ing. Martin Bakos, PhD. and Ing. Jana Soltesova
22.03.2004 Signing the first Geotechnical Supervision Contract at the Project D2 Lamacska cesta - StareGrunty, Tunnel Sitina
08.11.2005 Certification according to STN EN ISO 9001: 2001 / EN ISO 9001: 2000
02.05.2006 Signing the first contract on waterworks supervision - Water Treatment Plant and Sewer in Trnava Region
13.09.2008 Establishment of subsidiary AE DOZORING, Ltd.
01.01.2009 Moving to new company seat
10.12.2009 Certification according to STN EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001: 2004 and standard OHSAS 18001:2007
01.01.2010 The new organizational structure and opening the design office in Kosice
23.06.2010 Procurators of the company are: Ing. Jana Šoltésová and Ing. Marek Kožuško
01.11.2010 Openning the design office in Zilina
24.05.2012 The TREND Magazine ranked our company the 3rd best among the Slovak Design companies.
04.04.2013 Spoločnosť sa stáva členom najvplyvnejšej obchodnej komory (Americká obchodná komora v SR)
29.07.2013 Podpis zmluvy na projekt bulharskej diaľnice Struma – časť 3 „Blagoevgrad – Sandanski“ s najdlhším dvojrúrovým tunelom v Európe (15,4 km dlhý tunel Kresna)
07.08.2014 Podpis zmluvy na projekt rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Senec na 6-pruh, resp. 8-pruh.
14.11.2015 Rozšírenie certifikátov o činnosť koordinátora bezpečnosti, riešenie geologických úloh a o posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.
01.06.2016 Otvorenie najdlhšieho tunela na svete (57,1 km dlhý Gotthardský tunel), ktorý naša sesterská spoločnosť Amberg Engineering AG projektovala a dozorovala.
01.12.2016 Otvorenie strediska projekcie v Banskej Bystrici
18.05.2017 Podpis 1. zmluvy podľa BIM, a to na vypracovanie DRS obytného súboru pod Vŕškami (bytový komplex Kolísky, Záhorská Bystrica)