Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
HISTÓRIA

História spoločnosti

19.03.2003 Podpísaním spoločenskej zmluvy založenie spoločnosti
19.06.2003 Zápis do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v oddieli: Sro; vo zložke č.:29057/B
01.07.2003 Prvými zamestnancami spoločnosti sa stali Ing. Martin Bakoš, PhD. a Ing. Jana Šoltésová
22.03.2004 Podpísaná 1. zmluva na výkon Geotechnického dozoru stavby D2 Lamačská cesta - Staré Grunty, tunel Sitina
08.11.2005 Získanie certifikátu podľa normy STN EN ISO 9001: 2001 / EN ISO 9001: 2000
02.05.2006 Podpísaná 1. zmluva o dozorovaní vodárenskej stavby - Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
13.09.2008 Vznik dcérskej spoločnosti AE DOZORING, s.r.o.
01.01.2009 Presťahovanie sa do nového sídla spoločnosti
10.12.2009 Získanie certifikátov podľa normy STN EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001: 2004 a normy OHSAS 18001:2007
01.01.2010 Nová organizačná štruktúra spoločnosti a otvorenie strediska projekcie v Košiciach
23.06.2010 Prokuristami spoločnosti sa stávajú Ing. Jana Šoltésová a Ing. Marek Kožuško
01.11.2010 Otvorenie strediska projekcie v Žiline
24.05.2012 V rebríčku časopisu TREND sa spoločnosť umiestnila na 3. mieste medzi slovenskými projekčnými firmami
04.04.2013 Spoločnosť sa stáva členom najvplyvnejšej obchodnej komory (Americká obchodná komora v SR)
29.07.2013 Podpis zmluvy na projekt bulharskej diaľnice Struma – časť 3 „Blagoevgrad – Sandanski“ s najdlhším dvojrúrovým tunelom v Európe (15,4 km dlhý tunel Kresna)
07.08.2014 Podpis zmluvy na projekt rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Senec na 6-pruh, resp. 8-pruh.
14.11.2015 Rozšírenie certifikátov o činnosť koordinátora bezpečnosti, riešenie geologických úloh a o posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.
01.06.2016 Otvorenie najdlhšieho tunela na svete (57,1 km dlhý Gotthardský tunel), ktorý naša sesterská spoločnosť Amberg Engineering AG projektovala a dozorovala.
01.12.2016 Otvorenie strediska projekcie v Banskej Bystrici
18.05.2017 Podpis 1. zmluvy podľa BIM, a to na vypracovanie DRS obytného súboru pod Vŕškami (bytový komplex Kolísky, Záhorská Bystrica)