Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

´╗┐ Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
MANA┼Ż├ëRSTVO KVALITY

     

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava si uvedomuje svoju zodpovednos┼ą za zavedenie a udr┼żiavanie syst├ęmu mana┼ż├ęrstva kvality ako aj za spokojnos┼ą z├íkazn├ş┬şkov firmy a preto prij├ş┬şma nasledovn├ę:

POLITIKA KVALITY

Kvalitnou realiz├íciou projek─Ź┬Źn├Żch pr├íc in┼żinierskej ─Ź┬Źinnosti a v├Żkonu stavebn├ęho dozoru plni┼ą opr├ívnen├ę po┼żiadavky z├íkazn├şka a z├şska┼ą si jeho d├┤veru.

Vytv├íra┼ą podmienky pre spr├ívny chod syst├ęmu mana┼ż├ęrstva kvality vybudovan├ęho pod─ża noriem STN EN ISO radu 9000 a neust├íle zlep┼íova┼ą jeho efekt├ş┬şvnos┼ą.

Sledova┼ą a vyhodnocova┼ą ─Ź┬Źinnosti na┼íej spolo─Ź┬Źnosti vpl├Żvaj├║ce na kvalitu v├Żslednej projektovej dokument├ície, in┼żinierskej ─Źinnosti a v├Żkonu stavebn├ęho dozoru.

Uplat┼łova┼ą syst├ęm vzdel├ívania pracovn├ş┬şkov spolo─Ź┬Źnosti, ktor├Ż zvy┼íuje ich povedomie o kvalite a politike kvality.

Zve─ża─Ć┬Ćova┼ą s├ş┬şdlo spolo─Ź┬Źnosti tak, aby kvalitn├ę z├ízemie napom├íhalo vytv├íra┼ą vhodn├ę podmienky na kvalitn├║ a bezprobl├ęmovu realiz├íciu projek─Źn├Żch pr├íc.

Vy├ä┬Źle├ů╦ćova┼ą zdroje pre kvalitn├║ realiz├íciu projek─Ź┬Źn├Żch pr├íc, in┼żinierskej ─Ź┬Źinnosti a v├Żkonu stavebn├ęho dozoru.

Vzdel├ívan├ş┬şm pracovn├ş┬şkov zabezpe─Ź┬Źova┼ą, aby pracovn├ş┬şci pochopili, ┼że ka┼żd├Ż z nich je reprezentantom na┼íej firmy a svojou pr├ícou, chovan├ş┬şm a vystupovan├ş┬şm pom├íha zvy┼íova┼ą d├┤veryhodnos┼ą firmy a nap─║na┼ą ciele kvality.



ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Vyhl├ísen├í politika je z├íkladn├Żm dokumentom poukazuj├║cim na postoj vedenia celej spolo─Ź┬Źnosti a jej zamestnancov k ochrane ┼żivotn├ęho prostredia pri poskytovan├ş┬ş slu┼żieb spolo─Ź┬Źnos┼ąou. Vedenie Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. uzn├íva starostlivos┼ą o ┼żivotn├ę prostredie za neoddelite─żn├║ s├║─Ź┬Źas┼ą svojej ka┼żdodennej ─Ź┬Źinnosti. V zmysle z├ísad trvalo udr┼żate─żn├ęho rozvoja spolo─Ź┬Źnosti postupn├Żm vytv├íran├ş┬şm a plnen├ş┬şm environment├ílnych programov sa zav├Ązuje:

- Plni┼ą po┼żiadavky v┼íetk├Żch platn├Żch z├íkonov, predpisov a nariaden├ş ┬ş o ochrane ┼żivotn├ęho prostredia a in├Żch po┼żiadaviek chr├íniacich ┼żivotn├ę prostredie, dodr┼żiava┼ą pr├ş┬şslu┼ín├ę environment├ílne pr├ívne a in├ę predpisy.

- Prevent├ş┬şvne predch├ídza┼ą zne─Ź┬Źis┼ąovaniu ovzdu┼íia, vody, p├┤dy a nadmern├ęmu vytv├íraniu odpadov, pri zav├ídzan├ş┬ş nov├Żch technol├│gi├ş┬ş posudzova┼ą mo┼żn├ę vplyvy a rizik├í na ┼żivotn├ę prostredie.

- S├║stavne zni┼żova┼ą negat├ş┬şvne vplyvy procesu vykon├ívan├Żch na┼íou spolo─Ź┬Źnos┼ąou na ┼żivotn├ę prostredie, zabezpe─Ź┬Źova┼ą zlep┼íovanie environment├ílneho stavu, prevenciu zne─Źis┼ąovania a zlep┼íova┼ą pracovn├ę prostredie zamestnancov.

- Dba┼ą o minimaliz├íciu negat├ş┬şvnych dopadov vlastn├Żch ─Ź┬Źinnosti┬ş, v├Żrobkov a slu┼żieb na ┼żivotn├ę prostredie.

- Zvy┼íova┼ą a prehlbova┼ą povedomie o ochrane ┼żivotn├ęho prostredia medzi zamestnancami.

- Vy┼żadova┼ą od svojich obchodn├Żch partnerov akt├ş┬şvny pr├ş┬şstup k ochrane ┼żivotn├ęho prostredia.

- Komunikova┼ą so ┼íirokou verejnos┼ąou, zainteresovan├Żmi stranami a spolupracova┼ą so ┼ít├ítnou spr├ívou.

- Pravideln├Żm presk├║mavan├ş┬şm zaveden├ęho syst├ęmu environment├ílneho mana┼ż├ęrstva zabezpe─Ź├ş┬şme trval├ę zlep┼íenie jeho efekt├ş┬şvnosti.

Environment├ílna politika nadob├║da platnos┼ą 01.10.2009 jej zverejnen├ş┬şm. Environment├ílna politika je z├ív├Ązn├í pre v┼íetk├Żch zamestnancov firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Starostlivos┼ą o ┼żivotn├ę prostredie je vecou ka┼żd├ęho zamestnanca. Ka┼żd├Ż na svojej ├║rovni je zodpovedn├Ż za ochranu ┼żivotn├ęho prostredia.


POLITIKU MANA┼Ż├ëRSTVA BEZPE─îNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PR├ü┬üCI

Vyhl├ísen├í politika je z├íkladn├Żm dokumentom poukazuj├║cim na postoj vedenia celej spolo─Ź┬Źnosti a jej zamestnancov k mana┼ż├ęrstvu bezpe─Ź┬Źnosti a ochrany zdravia pri pr├íci pri poskytovan├ş┬ş slu┼żieb spolo─Ź┬Źnos┼ąou. Spolo─Ź┬Źnos┼ą sa zav├Ązuje:

- Bezpe─Ź┬Źnos┼ą a ochrana zdravia pri pr├íci (─Ć┬Ćalej len BOZP) je nevyhnutnou s├║─Źas┼ąou ─Ź┬Źinnost├ş┬ş, ktor├ę vykon├ívaj├║ zamestnanci.

- Zaveden├ş┬şm syst├ęmu riadenia BOZP pri pr├íci zabezpe─Ź├ş┬ş s├║lad so z├íkonmi, nariadeniami vl├ídy, vyhl├í┼íkami a ostatn├Żmi predpismi.

- Dodr┼żiavanie platn├Żch pr├ívnych predpisov a pravidiel t├Żkaj├║cich sa zabezpe─Ź┬Źenia bezpe─Ź┬Źnosti a ochrany zdravia pri pr├íci.

- Zabezpe─Ź┬Źenie BOZP je spolo─Ź┬Źnou zodpovednos┼ąou zamestn├ívate─ża a zamestnanca. Zamestn├ívate─ż vyhlasuje,┼że v┼íetci zamestnanci s├║ primerane vy┼íkolen├ş┬ş a presk├║┼ían├ş┬ş v ot├ízkach BOZP v z├ívislosti od vykon├ívania ich funkcie.

- Zamestnancom zabezpe─Ź├ş┬ş vylep┼íovanie pracovn├Żch podmienok v s├║lade s fyzick├Żmi a psychick├Żmi danos┼ąami jednotlivcov.

- Implement├ícia politiky BOZP bude zabezpe─Ź┬Źen├í pridelen├ş┬şm zodpovednosti na ka┼żdej riadiacej ├║rovni so zaveden├ş┬şm kontrolnej ─Ź┬Źinnosti stavu bezpe─Ź┬Źnosti a ochrany zdravia pri pr├íci. Zabezpe─Źi┼ą bezpe─Ź┬Źnos┼ą a ochranu zdravia v┼íetk├Żch pr├ş┬şslu┼ín├ş┬şkov organiz├ície predch├ídzan├ş┬şm pracovn├Żch ├║razov, ochoren├â┬ş, nemoc├â┬ş a neh├â┬┤d.

- V zmluvn├Żch vz┼ąahoch bude presadzova┼ą, aby sa zmluvn├ş┬ş partneri riadili ot├ízkami BOZP v s├║lade s prijat├Żmi dokumentmi a predpismi Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

- Stanovenie cie─żov zabezpe─Ź┬Źenia BOZP a ich pravideln├ę prehodnocovanie a v pr├şpade potreby aktualizovanie. Zabezpe─Źi┼ą, aby prebiehali konzult├ície so zamestnancami k tejto problematike.

- Neust├íle zlep┼íova┼ą zaveden├Ż syst├ęm BOZP a jeho v├Żkonnos┼ą.

- Poskytova┼ą primeran├ę zdroje na efekt├ş┬şvny chod syst├ęmu BOZP a PO.

Riadenie BOZP je prim├írnou zodpovednos┼ąou na v┼íetk├Żch stup┼łoch riadenia v celej na┼íej spolo─Ź┬Źnosti. Spolo├ä┬Źnos┼ą bude pravidelne sk├║ma┼ą t├║to politiku s cie─żom neustal├ęho sa zlep┼íovania v tejto oblasti. V┼íetci zamestnanci spolo─Ź┬Źnosti s├║ povinn├ş sa riadi┼ą t├Żmito deklarovan├Żmi princ├ş┬şpmi. Politika mana┼ż├ęrstva bezpe─Ź┬Źnosti a ochrany zdravia pri pr├íci nadob├║da platnos┼ą 01.10.2009 jej zverejnen├ş┬şm. Politika mana┼ż├ęrstva bezpe─Ź┬Źnosti a ochrany zdravia pri pr├íci je z├ív├Ązn├í pre v┼íetk├Żch zamestnancov firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.