Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

AE DOZORING, s. r. o.

Datum vzniku:
13.9.2008

Adresa:
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Podiely:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - 100%

Popis:
AE Dozoring, s.r.o. rieši, dozoruje a zaisťuje realizáciu stavieb s uplatnením najmodernejších svetových poznatkov, metód, technológií a materiálov.
Viac informacii na www.aedozoring.sk

SD Beluša, s.r.o.

Datum vzniku:
23.1.2010

Adresa:
SD-BELUŠA, s.r.o.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Tel.: (02) 502 34 111

Podiely:
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 55%
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 45%


Popis:
Spoločnosť SD-BELUŠA, s.r.o. bola zriadená na základe podmienok stanovených vo verejnej súťaži za účelom výkonu činnosti stavebného dozoru na stavbe: „ŽSR, Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h. - IV. Etapa a V. etapa - úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša". Celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok, výhybne a železničných staníc po modernizácii bude 20,409 km. Činnosť stavebného dozoru bude firma vykonávať počas piatich rokov.