Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 
Referenčné listy

  V tejto sekcii nájdete stiahnuteľné referenčné listy so základnými informáciami ku všetkým stavbám na ktorých sa spoločnosť podieľa.

Stavebný dozor


Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce Úsek km 0,000 – 8,000
 
Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce Úsek km 8,000 – 14,230
 
Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce Úsek km 14,230 – 25,850
 
Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
Čast 1: Kanalizácia
 
Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu
Čast 2: Rekonštrukcia ČOV
 
Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
 
ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto n/V
km 47,550 – 100,500
pre traťovú rýchlosť do 160 km/h II.etapa
 
Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu
Etapa 1
 
Diaľnica D3 Hričovské Podhradie-Kysucké Nové Mesto,
I - úsek Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov)
 
D2 Lamačská cesta – Staré grunty
Tunel Sitina
 
Cestný Tunel D1 Branisko
 
Diaľnica D1 Jablonov-Studenec
 
Výstavba rýchlostnej cesty R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. etapa a II. etapa
 
Cesta I/67 POPRAD – KEŽMAROK, I. etapa
 
Diaľnica D1 Jablonov - Studenec II. Etapa - ľavý jazdný pás
 
Kanalizácia a ČOV Važec
 
Diaľnica D1 Sverepec Vrtižer, 1. úsek, II.etapa
 
SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
 
Projekt ochrany vôd povodia rieky Dyje II. etapa
 
Diaľnica D1 Kroměříž východ-Říkovice
 
Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV
 
SČOV Žilina – intenzifikácia
 
Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov
IV. etapa, a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša
 
I/61 Most Trenčín
 
Čadca – obchvat, preložka cesty I/11
 
Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

 
I/59 Dolný Kubín, hranica okresu – pruh pre pomalé vozidlá
 
D1 Fričovce - Svinia
 
Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka cesty
 
Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
 
Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce
 
Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce
 
SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
 
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves
 
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
 
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
 
Park Anička
 
Panorama IV
 
Logistický areál firmy Madal Bal