Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 
Kontakt

 
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Somolického 1/B
811 06   Bratislava - Palisády

Telefón: +421 2 5930 8261
Telefax: +421 2 5930 8260

E-Mail: info@amberg.sk

IČO: 35860073
IČ DPH: SK 20 20 289953

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, v oddieli s.r.o., zložka č. 29057/B

Pracovisko Žilina:

Dolné Rudiny 3
010 07  Žilina


Stredisko Košice:

Štúrová 27
040 01   Košice

Telefón: +421 55 6941 392
Telefax: +421 55 6941 392


Pracovisko Banská Bystrica:

Medený Hámor 11
974 01   Banská Bystrica