Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 0,000 – 8,000

Náklady na výstavbu:
107 284 000€

Začiatok výstavby:
04/2006

Ukončenie výstavby:
04/2009

Popis projektu:
Navrhovaná stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E50, ktorá prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh. Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje navrhovaný diaľnicný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava - Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru

Spôsob razenia a vystrojenia:
Vrtno-trhavinové razenie, na oboch portáloch pod ochranou mikropilotového dáždnika. Vystrojenie pomocou striekaného betónu B30, priehradových oblú-kových nosníkov ARCUS, oceľových sietí a SN kotiev dĺžky 4 m.

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie IS – Marti Contractors
Priemyselná 7, 042 45 Košice
Slovenská Republika

Referenčná osoba:
Ing. Ladislav Bačenko
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.