Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 Jablonov – Studenec

Náklady na výstavbu:
Cca 58 mil EUR

Začiatok výstavby:
21.04.2009

Ukončenie výstavby:
21.4.2010

Popis projektu:
Predmetný úsek bude súčasťou multimodálneho dopravného koridoru č.V, vetva a modifikovaného na území Slovenska trasou diaľnice D1 Bratislava – Žilina – Košice – št. hr. SR/Ukrajina vyvolaného potrebou realizovania kvalitnej dopravnej trasy na prepojenie s Ukrajinou, potvrdenou medzirezortnou dohodou z marca 1997. Je v súlade so smerovaním medzinárodnej cestnej dopravy cez územie Slovenska určovaného v širšom kontexte s trasami európskych multimodálnych dopravných koridorov definovaných na Paneurópskej konferencii o doprave na Kréte v roku 1994. Zároveň je tento úsek súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na Slovensku.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebno-technický dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC(Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
Geoconsult, s.r.o.

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Ladislav Bačenko
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.