Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek, II. etapa

Náklady na výstavbu:
18 196 596,21 €

Začiatok výstavby:
21.05.2010

Ukončenie výstavby:
21.05.2012

Popis projektu:
Predmetom výstavby sú časti stavby diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, ktoré neboli predmetom realizácie 1. úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer. Rozsah prác zahŕňa križovatku Sverepec, preložku cesty I/61 v križovatke Sverepec a medzi križovatkou Sverepec a preložkou cesty II/517, veľkú okružnú križovatku s úpravou Štefánikovej ulice v Považskej Bystrici a súvisiace objekty. Stavba obsahuje aj vybudovanie SSÚD Považská Bystrica, v blízkosti výhľadovej križovatky Sverepec, ktorého význam presahuje rámec tejto stavby, pretože bude slúžiť aj pre nadväzujúce úseky diaľnice od Nemšovej po Hričovské Podhradie. Súčasťou stavby sú vyvolané preložky ciest, inžinierskych sietí, oprava mosta na ceste I/67 a úpravy tokov.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie HASTRA - diaľničné stredisko

Referenčná osoba:
Ing. Eva Moncoľová