Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 8,000 – 14,230

Náklady na výstavbu:
cca. 2,6 mld. Sk

Začiatok výstavby:
15.07.2005

Ukončenie výstavby:
15.07.2008

Popis projektu:
Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce (II. úsek) pozostáva z hlavnej trasy (objekt 101-00) ktorý predstavuje plný profil (kategória R 26,5/100). Stavebný objekt 101-00 predstavuje štvrtinu stavby D1 Mengusovce – Jánovce a je hlavným stavebným objektom diaľničného úseku D1 Mengusovce – Jánovce“ v km 8,000 – 14,230. Stavba bezprostredne naväzuje na koniec úseku objektu 101-00 D1, „Mengusovce – križovatka Poprad“ (I. úsek km 0,000 – 8,000). Začiatok úseku je za objektom 212-01, čo je most nad D1 v km 7,468, ŽSR a cestou I/18 na napojení cesty III/5345 s cestou I/18. Koniec úseku v km 14,230, čo je bezprostredne za mostom 224-00 na diaľnici D1 v km 13,996 nad preložkou cesty I/67, riekou Poprad a ŽSR.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie Mengusovce 2
Drieňova 27, 811 07 Bratislava
Slovenská Republika

Referenčná osoba:
Ing. Vratislav Tkáč
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.