Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce

Náklady na výstavbu:
8 094 479,78 €

Začiatok výstavby:
07/2010

Ukončenie výstavby:
2013

Popis projektu:
Cieľom projektu je výstavba verejnej kanalizácie v obci Liptovská Lúžna s hlavným zberačom do obce Liptovská Osada a výstavba ČOV v obci Liptovská Osada.

Rozsah stavby:
-gravitačná stoková sieť19 570 m
-čerpacie stanice9 ks
- výtlačné potrubie2 398 m
-kanalizačné odbočky1 221 ks


Spolufinancovanie z nenávratných finančných prostriedkov z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Červená kniha FIDIC)

Projektant:
BURSA, a.s.

Zhotoviteľ:
Váhostav-SK, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Jozef Tvaruška