Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Kanalizácia a ČOV Važec

Náklady na výstavbu:
13 880 941,08 €

Začiatok výstavby:
1.12.2010

Ukončenie výstavby:
1.12.2012

Popis projektu:
V rámci projektu sa vybuduje splašková stoková sieť v obci Važec o celkovej dĺžke 14545 m z toho 13545 m gravitačná kanalizácia, 1000 m výtlaky, 714 ks kanalizačných prípojok, 6 ks čerpacích staníc a čistiareň odpadových vôd s kapacitou 2411 EO. Čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov vo výške 93,17 % z celkových nákladov stavby.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
BIDOR – Ing. Juraj Billý

Zhotoviteľ:
Združenie Važec

Referenčná osoba:
Ján Bendík