Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, II. Etapa – ľavý jazdný pás

Náklady na výstavbu:
34 217 000 €

Začiatok výstavby:
1.11.2010

Ukončenie výstavby:
1.11.2012

Popis projektu:
V rámci 2. etapy má byť dokončený ľavý jazdný pás s celkovou dĺžkou 5210 metrov v katastri Spišské Podhradie, Jablonov, Studenec. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie niekoľkých vetiev križovatiek s dĺžkou takmer 580,03 metrov, k preložkám 444,537 metrov komunikácií, k dokončeniu štyroch mostných objektov na diaľnici v dĺžke 900 m a k vybudovaniu dvoch protihlukových stien dĺžky 260 a 800 metrov. Súčasťou stavby sú aj rozsiahle úpravy jestvujúcich komunikácií. Úsek bude financovaný zo štátneho rozpočtu SR.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
Geoconsult, spol. s r. o., Bratislava

Zhotoviteľ:
ZDRUŽENIE JABLONOV – STUDENEC:
Doprastav, a.s., Inžinierske stavby, a.s. Košice, Váhostav – SK, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Ján Kuchár