Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice

Náklady na výstavbu:
4.539.121.653,-Kč bez DPH

Začiatok výstavby:
10/2008

Ukončenie výstavby:
12/2011

Popis projektu:
Predmetná stavba je riešená v úseku od mimoúrovňové križovatky (MÚK) Kroměříž východ (km 64,000) po provizórne napojenia na I/55 pred Horními Moštěnicemi (km 75,300). Súčasťou stavby je aj úsek rýchlostnej komunikácii R55 v smere od Otrokovíc od staničenia km 10,800 po napojenie na D1 v priestore MÚK Hulín v km 14,200 R55. Na trase sú navrhnuté tri križovatky, ktoré umožňujú jednak rozdelenie komunikácií (D1 a R55 – MÚK Hulín) alebo napojenie diaľnice alebo rýchlostnej cesty na komunikačné siete (na I/55 - MÚK Hulín západ, na II/432 MÚK Hulín východ). Celková dĺžka stavby je 11,3 km kategórie D26,5/120.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
združenie Pragoprojekt ,a.s., Viapont,s.r.o.

Zhotoviteľ:
združenie firiem: Skanska DS, Metrostav, M-silnice a Alpine CZ

Referenčná osoba:
-