Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov - IV. etapa, a V. etapa - úsek Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša

Náklady na výstavbu:
317,258 mil. EUR

Začiatok výstavby:
04/2010

Ukončenie výstavby:
04/2014

Popis projektu:
Modernizácia železničnej trate IV. a V. etapa predstavuje komplexnú modernizáciu železničnej trate v dĺžke 20,4 km od obce Trenčianska Teplá po obec Beluša. Stavba pozostáva zo štyroch staničných a štyroch medzistaničných úsekov, na ktorých sa zhotoví nový železničný spodok a zvršok, trakčné vedenie, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, umelé objekty (nadjazdy, podchody, protihlukové steny), nástupištia a ostatné s výstavbou súvisiace inžinierske siete. Cieľom modernizácie je okrem zjednotenia prvkov infraštruktúry, zvýšenia bezpečnosti aj zvýšenie výkonnosti trate, traťovej rýchlosti a ponuka vyššieho štandardu služieb a kultúry pre cestujúcu verejnosť.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC
(Červená kniha)

Projektant:
REMING Consult, a.s.

Zhotoviteľ:
Združenie ŽSR - Beluša
(Strabag, s.r.o., Viamont DSP, a.s., Porr, a.s., Bogl a Krýsl k.s., Alpine Slovakia s.r.o.)

Referenčná osoba:
Ing. Július Oláh