Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Hubová, Ľubochňa, Svošov - kanalizácia a ČOV

Náklady na výstavbu:
18 335 271€

Začiatok výstavby:
06/2011

Ukončenie výstavby:
10/2014

Popis projektu:
Projekt rieši odkanalizovanie obcí Hubová, Ľubochňa, Švošov a výstavbu spoločnej ČOV v lokalite Stankovany – Rojkov. Realizáciou projektu sa vybuduje celkovo 23437 m stokovej kanalizácie, z čoho 20353 m gravitačnej a 3084 m tlakovej. Ďalej tiež 12 čerpacích staníc, z ktorých 6 kusov veľkých čerpacích staníc na hlavných kmeňových zberačoch a 6 kusov malých čerpacích staníc na stokovej sieti v obciach. Súčasne sa vybuduje 843 prípojok ukončených revíznou šachtou na hranici pozemku. Celková dĺžka prípojok predstavuje 5901 m. Ukončenie kanalizácie bude v mechanicko-biologickej ČOV s kalovým hospodárstvom s kapacitou 4103 ekvivalentných obyvateľov, situovanej v lokalite za Rojkovom. Priemerný denný prítok bude 553,9 m. Projekt umožní napojiť na kanalizáciu a čistiareň 2980 obyvateľov. Vybudovaná kanalizačná infraštruktúra zlepší stav životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd na tomto území.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC
(Červená kniha FIDIC)

Projektant:
Pöyry Environment a.s.

Zhotoviteľ:
Tenza, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Jozef Tvaruška