Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Náklady na výstavbu:
137,75 mil. €

Začiatok výstavby:
10/2011

Ukončenie výstavby:
12/2014

Popis projektu:
Začiatok úseku je v mimoúrovňovej križovatke „Dubná skala“, kde nadväzuje na stavbu „Diaľnica D1 Višňové – Dubná skala“. Zastavané územia miest a obcí úsek obchádza zo severnej strany. Celá trasa je vedená na rozhraní ochranných pásiem Malá a Veľká Fatra, niekoľkokrát prekonáva rieku Váh a hlavnú železničnú trať Bratislava – Košice. Celková dĺžka riešeného úseku diaľnice D1 je 16,405355 km. Na diaľnici bude 27 mostov, štyri mimoúrovňové križovatky, dve odpočívadlá a vyše 13 kilometrov protihlukových stien. Na konci úseku trasa diaľnice D1 nadväzuje na stavbu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
Váhostav – SK, a.s.

Zhotoviteľ:
Váhostav – SK, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Roman Vanko - HIS