Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

D1 Fričovce - Svinia

Náklady na výstavbu:
114,6 mil. Eur

Začiatok výstavby:
11/2011

Ukončenie výstavby:
03/2015

Popis projektu:
Stavba je situovaná na severozápade od mesta Prešov súbežne s jestvujúcou cestou I. triedy I/18. Záujmové územie je na západnom okraji ohraničené jestvujúcou križovatkou Fričovce, na južnom okraji cestou I/18 a svahmi nad obcami Chmiňany a Chminianska Nová Ves. Na severnom okraji je územie ohraničené svahmi nad obcami Hendrichove a Bertotovce, od km 84,200 potokom Svinka, cestou I/18, potokom Jakubovianka a jestvujúcou zástavbou obcí Chmiňany a Chminianska Nová Ves a na východnom okraji križovatkou Svinia. Celková dĺžka trasy je 11 217 m. Účelom stavby je homogenizácia úseku diaľnice D1 s nadväznosťou na úseky D1 Fričovce, obchvat a D1 Svinia – Prešov západ, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke. Predmetný úsek diaľnice D1 je súčasťou dopravného koridoru č. V.A na území SR v trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod. Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu na území Slovenskej republiky

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

Projektant:
Dopravoprojekt (DSP) Alfa 04 (DRS)

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o.

Referenčná osoba:
Ing. Milan Čička - HIS