Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto n/V. Žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II.etapa

Náklady na výstavbu:
cca. 2,2 mld. Sk

Začiatok výstavby:
20.03.2006

Ukončenie výstavby:
31.12.2008

Popis projektu:
Úlohou projektu je modernizovať technickú infraštruktúru existujúcej trate tak aby dosiahla parametre AGC ( európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach ) a AGTC ( európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993)). Modernizácia vybraných tratí železničnej siete ŽSR spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov. Do železničnej dopravnej cesty treba zahrnúť: pozemky, objekty a zariadenia železničných tratí a stavieb (ŽTS), telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky (TZT), energetiky a elektrotechniky (EE) ako aj bezpostredne riadenie dopravy

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
REMING Consult, a.s.

Zhotoviteľ:
-

Referenčná osoba:
RNDr. František Kresta
SG-geotechnika, a.s.