Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

D1 Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850

Náklady na výstavbu:
109 592 910,89 €

Začiatok výstavby:
06/2005

Ukončenie výstavby:
01/2013

Popis projektu:
Výstavba diaľnice D1, Mengusovce – Jánovce, km 14,230 – 25,850 podľa zmluvných podmienok FIDIC. Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce (III. úsek) pozostáva z hlavnej trasy (objekt 102-01), ktorý predstavuje polovičný profil (kategória R 11,5/100). Atypické šírkové usporiadanie cesty je dané zámerom realizovať kompletný „polovičný profil“ diaľnice, kde šírka spevnenia je 10,75 m. Stavebný objekt 102-01 predstavuje zhruba druhú polovicu stavby D1, Mengusovce – Jánovce a je hlavným stavebným objektom diaľničného úseku D1, „Matejovce – Jánovce“. Bezprostredne nadväzuje na koniec úseku objektu 101-00 D1, „Mengusovce – Matejovce“(II. úsek). Začiatok úseku je za objektom 224-00, čo je most na diaľnici D1 v km 13,996 nad preložkou cesty I/67, riekou Poprad a ŽSR. Koniec úseku je v km 25,850, čo je bezprostredne za odbočením dočasného pripojenia diaľnice na cestu I/18.
Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce II. pruh (dostavba) pozostáva z hlavnej trasy (objekt 102-02), ktorý predstavuje dobudovanie diaľnice D1 Matejovce - Jánovce do plného profilu pre kategóriu D26,5/100.

Dĺžka úseku: 11 620 m

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha)

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
Stavby silnic a železnic, a.s.,
SLOV-VIA, a.s.,
SMP Construction, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Ladislav Bačenko
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.