Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce

Náklady na výstavbu:
11 285 500€

Začiatok výstavby:
12/2007

Ukončenie výstavby:
08/2013

Popis projektu:
Stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh. Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje navrhovaný diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.

Areál Strediska správy a údržby diaľnic Mengusovce je súčasťou stavby Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce. Miesto stavby areálu strediska sa nachádza v blízkosti obce Lučivná a Mengusovce, v priestore vymedzenom zo severu preložkou cesty I/18 a z juhu diaľnicou D1 Važec -Mengusovce na poľnohospodárskej pôde. 

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha)

Projektant:
Dopravoprojekt, a.s.

Zhotoviteľ:
Mota-Engil Slovakia, a.s.

Referenčná osoba:
Ing. Ladislav Bačenko
Narodná diaľničná spoločnosť, a.s.