Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Náklady na výstavbu:
11 264 241 Eur s DPH

Začiatok výstavby:
01/2014

Ukončenie výstavby:
07/2016

Popis projektu:
Predmet zákazky zahŕňa vybudovanie kanalizačnej siete v meste Ružomberok (v mestských častiach Biely Potok, Černová a Hrboltová) a v obciach Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová a Likavka v celkovej dĺžke 40 116 m, vrátane zhotovenia 1 698 kanalizačných prípojok. Zákazka ďalej zahŕňa rozšírenie a rekonštrukciu ČOV Liptovská Teplá na kapacitu 8 136 EO. Predmetom zákazky je aj zhotovenie realizačnej dokumentácie stavby. Stavebné práce budú realizované v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Zmluvné podmienky pre výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC).

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC

Projektant:
PÖRY Enviroment a.s.

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s. Michalovce

Referenčná osoba:
Ing. Jozef Tvaruška