Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Náklady na výstavbu:
329 879 543 Eur bez DPH

Začiatok výstavby:
01/2014

Ukončenie výstavby:
11/2016

Popis projektu:
Navrhovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska. Diaľničný úsek D3 Svrčinovec - Skalité je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.
Celkový rozsah stavby
 • celková dĺžka úseku Svrčinovec - Skalité, merané v osi diaľnice 12,282 37 km
 • šírkové usporiadanie (kategória diaľnice) D 24,5/80
 • počet mimoúrovňových križovatiek 1 ( križovatka Svrčinovec v km 22,000 s cestou I/11)
 • počet tunelov 2 ( tunel Svrčinovec cca 440 m, tunel Poľana ľavá cca 895 m)
 • počet mostov na diaľnici 13 ( dĺžka spolu ľavé mosty 3 895 m, dĺžka spolu pravé mosty 3 995 m)
 • počet mostov v križovatke 3 (dĺžka mostov spolu 743 m)

 • Stavba je realizovaná v polovičnom profile (pravá strana)

  Spôsob razenia a vystrojenia:
  -

  Geológia:
  -

  Naše práce:
  Stavebno-technický dozor podľa podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)

  Projektant:
  Alfa 04, a.s.

  Zhotoviteľ:
  Consortium D3 Svrčinovec – Skalité, Váhostav- SK,a.s.

  Referenčná osoba:
  Ing. Ján Konštiak
  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.