Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Park Anička

Náklady na výstavbu:
- €

Začiatok výstavby:
1/2015

Ukončenie výstavby:
12/2016

Popis projektu:
Projekt obytného komplexu Park Anička je situovaný do lokality rekreačnej zóny Anička v mestskej časti Košice Sever. Komplex tvoria 4 bytové domy, polyfunkčný objekt, parkovacie miesta a v Košiciach výnimočný uzavretý areál plný zelene, s fontánou, športovým ihriskom, ihriskami pre deti a relaxačným priestorom len pre jeho obyvateľov. Park Anička ponúka všetko pre praktický a pohodlný život, predstavuje ideálnu kombináciu moderného bývania, dostupnosti služieb, vzdialenosti do centra, prírody a súkromia.

Spôsob razenia a vystrojenia:
-

Geológia:
-

Naše práce:
Stavebný dozor počas realizácie, konzultačná a poradenská činnosť, vedenie pravidelných kont. dní a výrobných porád, kontrola súladu prebiehajúcej výstavby s projektovou dokumentáciou, TP a TKP, kontrola dodržiavania BOZP, kontrola fakturácie a jej súladu s vykonanými prácami, atď.

Projektant:
Adf s.r.o.

Zhotoviteľ:
Betpres, s.r.o.

Referenčná osoba:
MM Invest Košice, s.r.o.