Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Tunel Šibeník

Investičné náklady stavby:
cca. Sk

Začiatok realizácie projektu:
-

Koniec realizácie projektu:
-

Popis projektu:
Diaľničný dvojrúrový tunel dĺžky 632,5m (STR), resp. 635,5 m (JTR). Súčasťou tunela sú 2 priečne prepojenia, technologická centrála a kolektor.

Generálny projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Naše práce:
Dokumentácia na stavebné povolenie

Zhotoviteľ:


Objednávateľ:
Ing. Martin Cvoliga
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.