Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Zameranie AE Mochovce 3 a 4 blok Laurintská ul. č. 17, Mochovce

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
06/2009

Koniec realizácie projektu:
03/2010

Popis projektu:
Výstavba AE Mochovce začala v Novembri 1982, ale v roku 1991 bola pre nedostatok financií zastavená. V roku 1995 slovenská vláda schválila plán na dostavbu dvoch blokov AE Mochovce, za podmienky doplnenia zastaranej sovietskej technológie modernejšími západnými bezpečnostnými prvkami. Bloky boli uvedené do prevádzky v Júli 1998 a v Decembri 1999. Majú plánovanú životnosť do roku 2028, resp. 2030. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11% spotreby elektrickej energie na Slovensku. V Novembri 2008 sa výstavba opäť rozbehla a je financovaná hlavne zo strany majoritného vlastníka Slovenských elektrární, talianskej spoločnosti Enel. Dokončenie dvojbloku MO 34 sa plánuje na rok 2012, resp. začiatkom 2013, kedy majú byť ostávajúce dva bloky uvedené do skúšobnej prevádzky.

Generálny projektant:
-

Naše práce:
Zameranie a zakreslenie skutkového stavu atómovej elektrárne Mochovce 3 a 4 blok.

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Arcadis CZ