Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

WOHNHAUSANLAGE, Buchengasse 161; 1100 Viedeň

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
10/2010

Koniec realizácie projektu:
06/2011

Popis projektu:
Predmetom projektu bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika (výkresy tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií,...) pre stavbu polyfunkčného domu na ulici Buchengasse 161 vo Viedni.

Generálny projektant:
Werkstatt Grinzing ZT GesmbH

Naše práce:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika.

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
ISP Ziviltechniker GmbH