Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

PHS – križovatka Triblavina, na D1 v úseku Bratislava - Trnava

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
10/2011

Koniec realizácie projektu:
03/2012

Popis projektu:
Protihluková stena bola projektovaná z dôvodu zvýšenia dopravy v mieste križovatky Triblavina (rozšírená diaľnica D1 na 6-pruh a súbežné jednosmerné cesty po oboch stranách diaľnice) a následnej zvýšenej ekvivalentnej hladiny hluku v priľahlej zástavbe na pravej strane diaľnice. Na základe protihlukovej štúdie bola PHS navrhnutá na pravej strane kolektorového pásu, pripájacej vetvy križovatky a na diaľnici D1. Nosnú konštrukciu steny tvoria oceľové stĺpiky HEB160 a HEB180, ktoré sú kotvené do veľkopriemerových železobetónových vŕtaných pilót priemeru 600mm. Typická osová vzdialenosť stĺpikov je 4,0m, ktorá sa v niektorých miestach mení podľa výrobného rastra panelov. Medzi stĺpikmi je osadený železobetónový panel výšky 1,0m, ktorý slúži ako soklová časť steny. Nad soklom je akustická výplň, tvorená jednostranne a obojstranne pohltivými hliníkovými panelmi. Výška jednotlivých panelov je 500mm. Na moste sú navrhnuté transparentné metakrylátové panely a ako sokel hliníkový panel. V potrebných vzdialenostiach sú navrhnuté únikové dvere, ktoré sú tvorené z jednostranne pohltivých hliníkových panelov. Celková dĺžka protihlukových stien je 2056,0m s výškou 4,0-5,5m.

Generálny projektant:
R-PROJECT INVEST, s.r.o.

Naše práce:
Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie objektov protihlukových stien.

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť a.s.