Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018181 Paršivá

Investičné náklady stavby:
711 262,67 Eur

Začiatok realizácie projektu:
09/2011

Koniec realizácie projektu:
02/2012

Popis projektu:
Predmetný úsek je situovaný na ceste III/018181 v km 6,911 - 7,030 medzi obcami Bijacovce a Vyšný Slavkov v okrese Levoča. Kategória cesty je C 6,5/50. Cesta zabezpečuje hlavné dopravné spojenie obcí Bijacovce a Vyšný Slavkov. Rozsah stavby bol daný požiadavkami stavebníka a je nasledovný:
 • Rekonštrukcia cesty III/018181 Paršivá
 • Sanácia zosuvu
 • Mikropilótová stena

 • Dĺžka stavebnej úpravy cesty je 125,0 m. Na začiatku a konci úseku dôjde k odfrézovaniu asfaltu hrúbky 50 mm pre plynulé prepojenie starej a novej vozovky. Celková dĺžka úpravy cesty bude 140,0 m.

  Generálny projektant:
  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

  Naše práce:
  Zhotovenie dokumentácie na ponuku (DP) a dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)

  Zhotoviteľ:
  -

  Objednávateľ:
  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja