Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

AIRCRAFT - inžinierska činnosť

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
07/2012

Koniec realizácie projektu:
12/2012

Popis projektu:
Dokumentácia na realizáciu stavby pozostáva z rekonštrukcie križovatky Ivánska cesta s miestnou obslužnou komunikáciou vrátane návrhu chodníka pre peších a vyriešenia vstupov do existujúcich objektov. Expertízne posúdenie realizačnej projektovej dokumentácie časti statika a jej možný vplyv na poruchy v presklenej fasáde a expertízne posúdenie projektovej dokumentácie časti exteriérové hliníkové presklené steny.

Generálny projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Naše práce:
Zhotovenie dokomentácie na realizáciu stavby (DRS) – Obvodová komunikácia pri letisku Ivánska – Senecká, Extertízne posúdenie statiky stavby a jej možný vplyv na poruchy presklenej fasády.

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

Objednávateľ:
AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY, s.r.o.