Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Vyberte jazyk:  SK     EN

 Untitled
 

Modernizácia trate Sudoměřice – Votice

Investičné náklady stavby:
-

Začiatok realizácie projektu:
11/2012

Koniec realizácie projektu:
12/2013

Popis projektu:
V rámci modernizácie trate Sudoměřice – Votice s celkovou dĺžkou 16,9 km bolo v projektovej dokumentácii na stavebné povolenie riešených množstvo skalných zárezov. Na spomínanej trase sa nachádzajú zárezy na úseku s celkovou dĺžkou 2,5km, s hĺbkou až do 20m. Horninové prostredie v miestach skalných svahov bolo po trase premenlivé, s rôznym stupňom puklinatosti a rôznym stupňom zvetrania skalného masívu. Sanácia skalných svahov bola z tohto dôvodu po trase rozdelená do ôsmich dielčích lokalít.

Navrhovaná preložka železničnej trate 220 Sudoměřice – Votice začína v staničení 94,859 a v km 111,763 sa železničná trať napája na existujúce vedenie železničnej trate. Celková dĺžka riešeného úseku je približne 16,9km. V prevažnej väčšine navrhovaného úseku je trasa vedená ako novostavba, s výnimkou krátkeho úseku, v ktorom sa stavba napája na už existujúci úsek železničnej trate.

Generálny projektant:
SUDOP PRAHA, a.s.

Naše práce:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Zhotoviteľ:
-

Objednávateľ:
Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.