Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa pre projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
2014 – trvá

 

Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha):
2014 – trvá

 

Popis projektu:
Stavba diaľnice Slovensko je krížená tromi cestnými koridormi – „Transport Infrastructure Needs Assessment“ (TINA) sieťou ( súčasť „United Nations/Trans European Motorway“ (UN/TEM) siete a Trans-Európskej siete (TEN).
Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Táto je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 (Paris – Nurnberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh, alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR.
Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka – Višňové dôjde k pripojeniu trasy západ – východ na trasu sever – juh.
Účelom a cieľom stavby je dobudovať základný ťah D1, ktorý je súčasťou celoštátnej cestnej siete. Vybudovaním tohto úseku, ako i celého diaľničného ťahu D1 sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, zvýši sa plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby úseku diaľnice D1 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na cestách I/18 a I/64 a tým sa prispeje k vytvoreniu lepších životných podmienok pre Dolný Hričov a hlavne Žilinu.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:
Diaľnica km 24,118 – 35,435 dĺžka: 11 307 m
Úprava jestvujúcich ciest I. triedy, dĺžka úpravy: 8 700 m
Úpravy jestvujúcich ciest III. triedy dĺžka úpravy: 8 600 m
Úpravy miestnych a prístupových ciest, dĺžka úpravy: 2 500 m
Mosty: 9 ks, dĺžka: 3 670,23 m
Oporné múry: 3 na diaľnici, z toho jeden na mostnom zemnom kuželi
Úpravy tokov dĺžka: 3 537,44 m
Dažďová kanalizácia dĺžka: 6598,0 m, odlučovače ropných látok – 8 ks
Tunely:
Ovčiarsko severná tunelová rúra: dĺžka: 2 360 m
južná tunelová rúra dĺžka: 2 367 m
Žilina severná tunelová rúra: dĺžka: 684 m
južná tunelová rúra dĺžka: 687 m