Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta I/18 a I/74 Strážske - križovatka

Geodetická činnosť:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Geodetické práce a vypracovanie projektovej dokumentácie technickej štúdie (TŠ), v zmysle TP 03/2006
2018

 

Popis projektu:
Predmetom služby je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie – Technickej štúdie (TŠ).