Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Cesta I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie stavebného zámeru (DSZ).
2011 – 2012

 

Popis projektu:
Stavba „I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat“ sa nachádza na území Banskobystrického kraja v okrese Banská Štiavnica v katastrálnom území Banská Belá, Banský Studenec a Banská Štiavnica. Územie má typický horský charakter, čomu bolo potrebné prispôsobiť návrhové prvky. Trasa cesty I/51 prechádza prevažne trávnatým územím, v km cca 1,950 až 2,900 lesným porastom, v ostatných úsekoch trasa kopíruje existujúce cesty.