Cesta III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa, preložka

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

 

Naše práce a doba ich trvania:
Výkon činnosti stavebného dozoru počas lehoty výstavby 04/2019 – 09-2019

 

Popis projektu:

Výstavba obchvatu mesta Stará Ľubovňa v dĺžke 920 m má za cieľ odľahčiť dopravné zaťaženie v centre mesta a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Stavba je navrhnutá so šírkovým usporiadaním 3,25 m. Na trase bude vybudovaný jeden mostný objekt, ktorý je súčasťou projektu zloženého zo 16 stavebných objektov.