Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D1 Bratislava - Trnava rozšírenie na 6-pruh + kolektory

Projektant:
Združenie AMBERG & R-PROJECT

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru
2010 – 2011

 

Popis projektu:
Úprava diaľnice D1 Bratislava – Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice D1 z pôvodnej 4-pruhovej diaľnice kategórie D 26.5/120 na 6-pruhovú diaľnicu v kategórii D 33.5/120, so súbežnými jednosmernými kolektormi (cestami) po oboch stranách diaľnice D1 Bratislava – Trnava, kategórie C 9.5/80. Pri technickom návrhu kolektorových pásov sa brali do úvahy všetky budúce funkcie celej navrhovanej stavby. Z tohto hľadiska sa jedná o najzložitejšiu a zároveň najkomfortnejšiu diaľničnú stavbu na území Slovenskej republiky, ktorej výsledkom bude „desať – pruh“ . Diaľnica D1 Bratislava – Trnava je navrhnutá v dĺžke takmer 38 kilometrov a tvorí ju 450 stavebných objektov: 80 mostných objektov 6 diaľničných križovatiek, 6 križovatiek na kolektoroch, 21 protihlukových stien s celkovou dĺžkou takmer 25 km, rekultivácie dočasných záberov, demolácie, oplotenia, oporné a zárubné múry, vystužené násypy telesa diaľnice a kolektorov preložky kanalizácií a vodovodov, preložky vzdušných a podzemných vedení, verejné osvetlenie, ochrana ropovodu a produktovodu, Informačný systém diaľnice a iné.