Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)
2011 – 2014

 

Popis projektu:
Začiatok úseku je v mimoúrovňovej križovatke „Dubná skala“, kde nadväzuje na stavbu „Diaľnica D1 Višňové – Dubná skala“. Zastavané územia miest a obcí úsek obchádza zo severnej strany. Celá trasa je vedená na rozhraní ochranných pásiem Malá a Veľká Fatra, niekoľkokrát prekonáva rieku Váh a hlavnú železničnú trať Bratislava – Košice. Celková dĺžka riešeného úseku diaľnice D1 je 16,405355 km. Na diaľnici bude 27 mostov, štyri mimoúrovňové križovatky, dve odpočívadlá a vyše 13 kilometrov protihlukových stien. Na konci úseku trasa diaľnice D1 nadväzuje na stavbu „Diaľnica D1 Turany – Hubová“.