Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D1 Fričovce - Svinia

Projektant:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)
2011 – 2015

 

Popis projektu:
Diaľnica D1 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením D1. Diaľnica D1 v úseku Fričovce – Svinia je na začiatku napojená v križovatke Fričovce na úsek diaľnice Fričovce obchvat, ktorý je v súčasnosti v prevádzke a na konci je napojená v križovatke Svinia na úsek Svinia – Prešov západ.
Doteraz sa celý objem dopravy v záujmovom území realizoval po ceste I/18, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest pod označením E 50. Cesta I/18 tvorí dôležitú dopravnú spojnicu v smere východ – západ a v predmetnom úseku prechádza intravilánom obcí Hendrichovce, Bertotovce a Chminianska Nová Ves.
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia je kategórie D26,5/100, dĺžky 11,217 km.
Pozostáva z 86 stavebných objektov v nasledovnom zložení:


   – vegetačné úpravy,
   – sanácia zosuvu,
   – preložky a rekonštrukcie ciest,
   – 15 mostných objektov,
   – zárubné múry,
   – 3 objekty protihlukových stien.
   – preložky a úpravy vodných tokov,
   – preložky a úpravy inžinierskych sietí,
   – informačný systém diaľnice.