Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, II. etapa – ľavý jazdný pás

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:

Naše práce:
Stavebný dozor podľa zmluvných podmienok FIDIC (Žltá kniha FIDIC)2010 – 2014

 

Popis projektu:
Stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh.
Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.
Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, II. etapa – ľavý jazdný pás pozostáva z hlavnej trasy (objekt 101), ktorý predstavuje šírkové usporiadanie kategórie R 26,5/100 v polovičnom profile R 11,5/80. Stavba bezprostredne nadväzuje na koniec úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov a pripája sa na nasledujúci úsek diaľnice D1 Studenec – Beharovce.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:
Celková dĺžka hlavnej trasy: 5 210 m
Mostné objekty: 4 v trase diaľnice, z toho 1 križovatka
Kanalizácia: v celej dĺžke
Protihluková stena: 2
Preložky, úpravy a prístupové cesty: 5