Diaľnica D1 Jablonov - Studenec

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Naše práce a doba ich trvania:
Činnosť stavebného dozoru podľa zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha)
2009 – 2014

 

Popis projektu:
Stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní je predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh.
Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.

Diaľnica D1 Jablonov – Studenec pozostáva z hlavnej trasy (objekt 101), ktorý predstavuje šírkové usporiadanie kategórie R 26,5/100 v polovičnom profile R 11,5/80. Stavba bezprostredne nadväzuje na koniec úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov a pripája s na nasledujúci úsek diaľnice D1 Studenec – Behárovce.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:
Celková dĺžka hlavnej trasy: 5 210 m
Mostné objekty: 8 z toho: 7 na diaľnici 1 nad diaľnicou
Kanalizácia: v celej dĺžke /2 odlučovače ropných látok + filtračné zariadenie/
Preložky a prístupové cesty: 4