Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 0,000 – 8,000

Stavebný dozor:
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

 

Objednávateľ:

 

Naše práce:
Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha):
2005 – 2013

 

Popis projektu:
Stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh.
Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje navrhovaný diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.
Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce (I. úsek) pozostáva z hlavnej trasy (objekt 101-00), ktorý predstavuje plný profil (kategória D 26,5/100 ). Stavebný objekt 101-00 predstavuje viac ako štvrtinu D1 „Mengusovce – Jánovce“ a spolu s tunelom Bôrik je hlavným stavebným objektom diaľničného úseku D1 v km 0,000 – 8,000. Stavba bezprostredne nadväzuje na koniec stavby „D1 Važec – Mengusovce“, ktorý je vo výstavbe a končí sa za SO č.212-01 – Most na D1 v km 7,468 nad ŽSR a cestou I/18 na prepojení cesty III/5345 s cestou I/18.
Diaľnica prechádza prevažne nezastavaným územím, ktoré je väčšinou poľnohospodárskou pôdou, menej lesom. Horský masív Bôrika prekonáva diaľnica tunelom s rovnomenným názvom.

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:

Celková dĺžka hlavnej trasy: 8 000 m
Tunel Bôrik – dĺžka ľavej rúry: 999m
                       – dĺžka pravej rúry: 992 m
Mostné objekty: 12 z toho: 4 na diaľnici 2 nad diaľnicou 6 na prístup. komunikáciách, na preložke cesty, na dočasnej obchádzke, na poľnej ceste, na prepojení ciest

Odpočívadlá na diaľnici: 2 – Batizovce vľavo a vpravo
Kanalizácia: v celej dĺžke /4 odlučovače ropných látok/
Preložky kanalizácie: 2
Preložky ciest: 4