Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce, úsek km 8,000 – 14,230

Stavebný dozor:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Naše práce:

Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (červená kniha):

2005 – 2013

Popis projektu:

Navrhovaná stavba je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike prebiehajúceho po trase Bratislava – Žilina – Košice – hranica s Ukrajinou. Po dobudovaní bude predmetný úsek súčasťou európskej cesty E 50, ktorý prechádza z Francúzska cez Nemecko, Čechy, Slovensko, Ukrajinu a Rumunsko, ďalej na juh.

Z hľadiska širších dopravných vzťahov predstavuje navrhovaný diaľničný úsek časť vetvy a multimodálneho koridoru č. V (Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov). Podľa projektu TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment) je predmetný úsek diaľnice zaradený do krétsko – helsinského koridoru.

Diaľnica D1, Mengusovce – Jánovce (II. úsek) pozostáva z hlavnej trasy (objekt 101-00), ktorý predstavuje plný profil kategória R 26,5/100). Stavebný objekt 101-00 predstavuje štvrtinu stavby D1, Mengusovce – Jánovce a je hlavným stavebným objektom diaľničného úseku D1, úsek „Mengusovce – Jánovce v km 8,000 – 14,230. Stavba bezprostredne nadväzuje na koniec úseku objektu 101-00 D1, „Mengusovce – križovatka Poprad“ (I. úsek km 0,000 – 8,000). Začiatok úseku je za objektom 212-01, čo je most nad D1 v km 7,468, ŽSR a cestou I/18 na napojení cesty III/5345 s cestou I/18. Koniec úseku je v km 14,230, čo je bezprostredne za mostom 224-00 na diaľnici D1 v km 13,996 nad preložkou cesty I/67, riekou Poprad a ŽSR .

 

Základné údaje a rozsah stavby je nasledovný:                 

Celková dĺžka hlavnej trasy:        6 230 m

Mostné objekty:                             9, z toho:            

                                                            5 na diaľnici

                                                            2 nad diaľnicou

                                                            1 vetve „MB“ križovatky Matejovce nad                                                                              existujúcou cestou I/67

                                                             1 na prístupovej komunikácii cez                                                                                         Gerlachovský potok

Kanalizácia:                                        v celej dĺžke – 5 odlučovačov ropných látok

Preložky ciest:                                  1