Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh

Projektant:
Združenie D1 Prešov západ – Prešov juh

 

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s

 

Naše práce a doba ich trvania:
Zhotovenie dokumentácie na stavebne povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon stavebného dozoru (AD)
2012 – 2013

 

Popis projektu:
Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Navrhovaný úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je na komunikačný systém napojený v dvoch mimoúrovňových križovatkách:
– mimoúrovňová križovatka Prešov západ s napojením na rýchlostnú cestu R4 Prešov severný obchvat, cestu I/18 a cestu II/546,
– križovatka Prešov juh, kde je napojená diaľnica D1 na komunikačný systém mesta Prešov diaľničným privádzačom z južnej časti mesta.